KAMUOYUNA DUYURU

 

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’nin ,  İstanbul ili,  Esenyurt İlçesi 1455 ada 17 parsele (EVALPARK) a ait   Esenyurt Belediyesince düzenlenen  30.01.2017 tarih ve 2017/978 sayılı yapı ruhsatı olmasına rağmen, Hayatpark  Gayrimenkul A.Ş. sahipleri  ile  arsa sahibi arasında  yapılan organizasyonda sahte evraklarla  30.11.2018 tarihinde   Esenyurt Belediyesinde  kendilerine mükerrer  bir ruhsat düzenletmişlerdir. Bu ruhsata dayanarak  projenin ismini HAYATPARK 2 olarak değiştirmişlerdir.    Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’nin  bu haksız ve usulsüz işlemlere karşı   T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesine yaptığı başvuru  haklı görülmüş  ve   aynı mahkeme tarafından 2019/190 esas no ve 2019/1375 karar numarası ile Hayat Park Gayrimenkul A. Ş. tarafından  usulsüz olarak elde edilen 1455 ada 17 (kendilerince HAYATPARK 2 konut etabı olarak lanse edip tapu dağıttıkları )  parsele ait yapı ruhsatı iptal edilmiştir. Bu iptal ile bir kez daha Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. ve sahiplerinin projede bulunmaları ve yaptıkları tüm işlemlerinin usulsüz ve kanuna aykırı olarak yapılmış olduğu ve bunların suç teşkil ettiği belgelenmiştir.

Alınan bu karar Ekte olup, kamuoyuna ve değerli müşterilerimize saygı ile duyururuz.

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.


Dava sonucu için Tıklayınız.

ADDITIONAL PUBLIC ANNOUNCEMENTDesicion of T.C The İstanbul 10th Administrative Court
2019/190    Main No
2019/1375  Decision No
(The Decision of Court is attached)
On date of 26.06.2019
We would like to inform Public and Eval İnşaat’s Dear Customers  Due to The Court decision The Duplicate License (Unlawfull Ruhsat) of 1455/17 ( declared by them Hayatpark 2 Family) parsel which given by Esenyurt Belediye to Hayatpark Gayrimenkul A.Ş and its owners has been cancelled.  That means the only licence for 1455/17 parcel is belong to Eval İnşaat Ltd. Şti. which taken on 30.01.2017 with Licence no 2017/978 According to The Court decision any sale or contract has been done by Hayatpark Gayrimenkul A.Ş, its owners and landlord also will be illegal and fake.
This court decision is also a proof of a crime while they are standing at the project.

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.